خدمات آموزشی

آموزش خوشنویسی توسط امید مراوندی

مربی خصوصی فیتنس و تناسب اندام

آموزشگاه طراحی و دوخت ستاره طلایی

موسسه پیام سبز علوی البرز ( دیپلم کاردانش )

مجتمع آموزشی ثامن(کامپیوتر،حسابداری،خیاطی،نقاشی)