مجتمع نان کوهسنگی - شعبه سوم نان خوشه طلایی

مجتمع نان کوهسنگی - شعبه سوم نان خوشه طلایی در شهر مشهد واقع شده است که خدمات و سرویس های را به هموطنان عزیز عرضه می کند.

1400 نمایش
0 نظر
20 ذخیره

نانوایی این نانوایی شعبه سوم نان خوشه طلایی است. با مدیریت آقای اصغرزاده که با بهترین آرد نانی با کیفیت به مشتری عرضه می کند.در این نانوایی از تنوع نانی خوبی می توانید استفاده کنید.

  • ID: 312236
  • آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی 18
  • لوکیشن: 36.28594931,59.57126141
  • تلفن: 09157080758
واقع در مشهد