پیتزا نوژ

سال تاسیس : نامشخص

دسته بندی اصلی: 
تلفن: 
03538211009
آدرس: 
یزد ، نعل اسبی ، خیابان پورفسور حسابی
توضیحات فعالیت: 
دسته بندی فرعی: 
موقعیت جغرافیایی: 
فعالیت و خدمات: 

توضیحات فعالیت پیتزا نوژ

پیتزا نوژ با مدیریت @manager در شهر @city واقع شده است که خدمات @job را به هموطنان عزیز عرضه می کند.

توضیحات

اخبار و اطلاعیه های پیتزا نوژ

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.

خدمات و محصولات پیتزا نوژ

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.