مواد غذایی علی(ترکیان)

سال تاسیس : نامشخص

دسته بندی اصلی: 
تلفن: 
03133643807
آدرس: 
خمینی شهر خیابان سعدی سه مولوی
توضیحات فعالیت: 
دسته بندی فرعی: 
فعالیت و خدمات: 

توضیحات فعالیت مواد غذایی علی(ترکیان)

مواد غذایی علی(ترکیان) با مدیریت @manager در شهر @city واقع شده است که خدمات @job را به هموطنان عزیز عرضه می کند.

توضیحات

اخبار و اطلاعیه های مواد غذایی علی(ترکیان)

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.

خدمات و محصولات مواد غذایی علی(ترکیان)

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.