کترینگ مهدیه شعبه دو

کترینگ مهدیه شعبه دو خدمات و سرویس های را به هموطنان عزیز عرضه می کند.

1014 نمایش
0 نظر
15 ذخیره

  • ID: 286877
  • آدرس: قزوین ، بلوارشهیدبهشتی ، خیابان ولایت
  • لوکیشن: 36.28529097,50.02085656
  • تلفن: 02833357712